• تلفن: 09153144946
  • ایمیل: info@mspoya.ir
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

فضای سبز

کلاس اموزشی تقويم نكهداري از باغ يا فضاي سبز محوطه
فروردين ما ه = هفته اول : زيرو رو نمودن خاك جهت تهويه و جلوگيري از پوسيده شدن ريشه
اماده سازي بستر جهت كشت گلهاي فصل هفته دوم : شروع چمن زنی – وجین علف هرز
هفته سوم : اختلاط سه كيلو گرم كود دامي پوسيده پاي هر درخت و زيرورو شدن – چمن زنی
هفته چهارم : هرس فرم دهي درختان و درختچه ها (مثمر و غير مثمر )- کاشت نشای گوجه – چمن زنی
ارديبهشت ماه = هفته اول : وجین علف هرز – حاشیه برداری چمن –
هفته دو.م : اغاز عمليات هرس سبز و شاخه هاي خشك و استفاده از چسب پيوند ارائه برنامه ابياري درختان و گل هاي فصلي و دائمي – سم پاشی شته هفته سوم : وجين علف هاي هرز به صورت مكانيكي – سم پاشي شته – چمن زنی – حذف پاجوش و تنه جوش
هفته چهارم : سم پاشی شته (استامی پراید) –اجراي ابياري منظم درختان و گلها ( ابیاری درختان میوه و زینتی هر هفت روز یک بار )- چمن زنی
خرداد ماه = هفته اول : وجين علف هرز و انتقال ان به خارج از محيط قبل از به گل نشستن علف هرز
دوم : ابياري درختان تازه كاشت در هفته دو بار و پرچين هاي كاشته – چمن زنی
سوم : – ابياري روزانه گل هاي تازه كاشت
چهارم : كود دهي با كود مايع و سم پاشي كنه كش ها – حذف پاجوش و تنه جوش
تير ماه = هفته اول : ابياري هر چهار روز يك بار – شستشوی کا مل درختان در ساعات بعد از ظهر- چمن زنی
دوم : دفع علف هاي هرز پاي گل ها و ابياري منظم روزانه گل هاي فصل
سوم : جمع اوري بوته هاي خشك شده گل ها و برگ سوخته درختان – و واكاري ان در صورت لازم – چمن زنی
مردادماه = هفته ا ول: ابياري درختان در هر چهار روز يك بار
دوم : دفع علف هاي هرز قبل از به گل نشستن – چمن زنی – غوزه چینی رز – جمع اوری گل خشک
سوم : استفاده از سيستم مه پاش جهت خنك كردن درختان در ساعات قبل از ظهر
شهريور = هفته اول : ابياري هر شش روز يك بار – چمن زنی
دوم : جمع اوري ميوه ها و هرس شاخه هاي الوده به بيماري و سوزاندن انها
سوم : چمن زنی – هرس فرم درختان سوزنی برگ سرو کاج
مهر ماه = هفته اول : ابياري روزانه گل هاي پاييزه و كا شت گل هاي پاييزه
دوم : جمع اوري برگهاي خزان يافته و سوزاندن انها- چمن زنی
سوم : ابياري هر ده روز يك بار – غوزه چینی رز و گلهای خشک
ابان ماه = تعديل برنامه ابياري – كود دهي كود فسفره يا كمپوست يا كود حيواني
هرس سر شاخه خشک و سوزاندن – قیم گذاری درختان – هرس زمستانه رز
اذر – دي – بهمن = اصلاح تشتک – يخ اب – هرس درختان – سیخک زنی چمن – برف تکانی سوزنی برگان
اسفند : سم پاشي با روغن ولك دو نوبت – عمليات نهالكاري – تغذیه گیاهی با کود دامی